Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας ιατρού από γραφίστα

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το δημιουργικό γραφείο Magic Print κλιθήκαμε να σχεδιάσουμε τις επαγγελματικές κάρτες του ορθοπεδικού χειρούργου κου Ηλία Φωτιάδη.

Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας ιατρού από γραφίστα

Σχεδιάσαμε τις επαγγελματικές κάρτες του ορθοπεδικού χειρούργου…

Είδος ΈργουΣχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας από γραφίστα
Δευτέρα9x5
ΠελάτηςΗ. Φωτιάδης