Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για την Ηλεκτροπνευματική Α.Ε. από γραφίστα

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το δημιουργικό γραφείο Magic Print κλιθήκαμε να σχεδιάσουμε τις επαγγελματικές κάρτες της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. η οποία παρέχει υπηρεσίες τόσο στη Ναυτιλία όσο και στη Βιομηχανία.

Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για την Ηλεκτροπνευματική Α.Ε. από γραφίστα

Κλιθήκαμε να σχεδιάσουμε τις επαγγελματικές κάρτες της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. …

Είδος ΈργουΣχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας από γραφίστα
Δευτέρα9x5
ΠελάτηςΗλεκτροπνευματική Α.Ε