Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για Ηλεκτρολόγο από γραφίστα

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το δημιουργικό γραφείο Magic Print κλιθήκαμε να σχεδιάσουμε τις επαγγελματικές κάρτες του ηλεκτρολόγου κου Υφαντή Θ.

Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για Ηλεκτρολόγο από γραφίστα

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τη Magic Print κλιθήκαμε να σχεδιάσουμε…

Είδος ΈργουΣχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας από γραφίστα
Δευτέρα9x5
ΠελάτηςΥ. Θεόδωρος