Κατασκευή ιστοσελίδας για το Επιστημονικό Οργανισμό ΜΑΖΙ για την ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον Επιστημονικό Οργανισμό “ΜΑΖΙ για την ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ” κλιθήκαμε να αναλάβουμε την κατασκευή της ιστοσελίδας του οργανισμού. Ο Επιστημονικός Οργανισμός “ΜΑΖΙ για την ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ”, δραστηριοποιείται στο τομέα της ποιότητας ζωής και της υγείας των εφήβων και νέων. Πραγματοποιεί δράσεις σε ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κλινικό επίπεδο και έχει σημαντικό φιλανθρωπικό έργο ύπο την Β’ Παιδιατρική Κλινκή Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείου Παίδων “Παν. & Αγλ. Κυριακού”

Κατασκευή ιστοσελίδας για το Επιστημονικό Οργανισμό ΜΑΖΙ για την ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Αν θέλετε να αποκτήσετε τη δική σας ιστοσελίδα, επικοινωνήστε μαζί μου!

Είδος ΈργουΚατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας
ΠελάτηςΕπιστημονικός Οργανισμός "ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ"