Κατασκευή Ιστοσελίδας για την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής αναλάβαμε την κατασκευή της ιστοσελίδας της. Η Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής, ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους Έλληνες Παιδιάτρους και άλλους επιστήμονες της χώρας (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, εκπαιδευτικούς) για την ιδιαιτερότητα της ιατρικής φροντίδας των εφήβων.

Κατασκευή Ιστοσελίδας για την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής

Κατασκευή Ιστοσελίδας για την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής…

Είδος ΈργουΚατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας
ΠελάτηςΕλληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής