5 Τρόποι χρήσης των hashtags στα social media της επιχείρησης σας

Τι είναι το hashtag; Η λέξη προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων hash (#) και tag (ετικέτα). Το πρώτο hashtag έκανε την παρουσία του στο Twitter το 2007 και από τότε χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για την κατηγοριοποίηση συζητήσεων και δημοσιεύσεων. Τα Hashtags στην ουσία είναι λέξεις-κλειδιά που ξεκινάνε με το σύμβολο της δίεσης # και χρησιμοποιούνται για.