Οι νέες ενότητες Shopping και Services στα Facebook Pages

Πάει πολύ καιρός που ετοιμαζόταν. Ξεκινάει επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους μέσω των ενοτήτων Shopping και Services στις Facebook Pages. Οι ενότητες αυτές δεν έχουν “ανοίξει” ευρέως ακόμη, αλλά το Shopping φαίνεται να είναι διαθέσιμο μόνο στις “μεγάλες και αναδυόμενες αγορές” προς το παρόν. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί σε χώρες της Ασίας.