Ιστοσελίδα Ισολογισμού

Ιστοσελίδα Ισολογισμού

Πακέτο κατασκευής ιστοσελίδας για τον ισολογισμό εταιρειών

Δημοσιεύουμε τον ισολογισμό της επιχείρησής σας online μέσω ειδικά προσεγμένης ιστοσελίδας.

Με τον Νόμο 4072 / 2012, η κατάργηση δημοσίευσης των ισολογισμών (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) στις οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες, έφερε την ανάγκη της διαδικτυακής ανάρτησης των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων  των εταιρειών.

Η ψηφιακή δημοσίευση ισολογισμών είναι πλέον πιο εύκολη, δυναμική και οικονομικότερη από την έντυπη δημοσίευση.

Σε ποιούς απευθύνονται;

Σε εταιρείες και επιχειρήσεις όπου ΔΕΝ διαθέτουν δική τους ιστοσελίδα και επιθυμούν να αναρτηθεί απλά ο ισολογισμός τους και τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας.

Βασικές απαραίτητες προϋποθέσεις:

DOMAIN NAME
Προαπαιτείται να έχετε ήδη αγοράσει/καταχωρήσει ένα domain name π.χ www.todomainmou.gr
HOSTING
Προαπαιτείται να έχετε αγοράσει κάποιο πακέτο φιλοξενίας (hosting) σε κάποιον αξιόπιστο server, ώστε να φιλοξενηθεί η ιστοσελίδα του ισολογισμού σας.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο;

Λογότυπο εταιρείας
Περιγραφή επιχείρησης
Στοιχεία επικοινωνίας
Ισολογισμοί σε μορφή PDF με δυνατότητα download
Εταιρικό e-mail info@todomainmou.gr
Δωρεάν Υποστήριξη/ Συντήρηση για ένα (1) έτος