Ιστοσελίδα Ισολογισμών

Ιστοσελίδα Ισολογισμών

Η ψηφιακή δημοσίευση ισολογισμών για Α.Ε. & Ε.Π.Ε. είναι πλέον πιο εύκολη.

Δημοσιεύουμε τον ισολογισμό της επιχείρησής σας online μέσω νέας ιστοσελίδας.

Σε ποιούς απευθύνονται;

Σε εταιρείες και επιχειρήσεις όπου ΔΕΝ διαθέτουν δική τους ιστοσελίδα και επιθυμούν να αναρτηθεί απλά ο ισολογισμός τους και τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο;

Λογότυπο εταιρείας
Περιγραφή επιχείρησης
Στοιχεία επικοινωνίας
Ισολογισμοί σε μορφή PDF με δυνατότητα download
Εταιρικό e-mail info@todomainmou.gr
Δωρεάν Υποστήριξη/ Συντήρηση για ένα (1) έτος

Βασικές απαραίτητες προϋποθέσεις:

DOMAIN NAME
Προαπαιτείται να έχετε ήδη αγοράσει/καταχωρήσει ένα domain name π.χ www.todomainmou.gr
HOSTING
Προαπαιτείται να έχετε αγοράσει κάποιο πακέτο φιλοξενίας (hosting) σε κάποιον αξιόπιστο server, ώστε να φιλοξενηθεί η ιστοσελίδα του ισολογισμού σας.

Κόστος €99