Άλογο

Εικονογράφηση δια χειρός.

Λύκος

Εικονογράφηση δια χειρός.

Jocker

Εικονογράφηση δια χειρός