Κάρτες Ιατρού

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το δημιουργικό γραφείο Magic Print κλιθήκαμε να σχεδιάσουμε τις επαγγελματικές κάρτες του ορθοπεδικού χειρούργου κου Ηλία Φωτιάδη.

Κάρτες Ιατρού

Αν θέλετε να σχεδιάσουμε τις δικές σας κάρτες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Project TypeΣχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας
Project Size9x5
ClientΗ. Φωτιάδης