Κάρτες Ηλεκτροπνευματική Α.Ε.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το δημιουργικό γραφείο Magic Print κλιθήκαμε να σχεδιάσουμε τις επαγγελματικές κάρτες της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.  Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες τόσο στη Ναυτιλία όσο και στη Βιομηχανία.

Κάρτες Ηλεκτροπνευματική Α.Ε.

Αν θέλετε να σχεδιάσουμε τις δικές σας κάρτες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Project TypeΣχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας
Project Size9x5
ClientΗλεκτροπνευματική Α.Ε