Κάρτες Λογοθεραπεύτριας

Σχεδιάσαμε τις επαγγελματικές κάρτες της εξειδικευμένης Λογοθεραπεύτριας κυρία Βρυωνάκη Αθανασία.

Κάρτες Λογοθεραπεύτριας

Σχεδιάσαμε τις επαγγελματικές κάρτες της εξειδικευμένης Λογοθεραπεύτριας…

Project Type Σχεδιασμός επαγγελματικών καρτών
Project Size 9X5
Completion Date 2019
Client Βρυωνάκη Αθανασία, Λογοθεραπεύτρια