Κάρτες Ηλεκτρολόγου

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το δημιουργικό γραφείο Magic Print κλιθήκαμε να σχεδιάσουμε τις επαγγελματικές κάρτες του ηλεκτρολόγου κου Υφαντή Θ.

Κάρτες Ηλεκτρολόγου

Αν θέλετε να σχεδιάσουμε τις δικές σας κάρτες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Project TypeΣχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας
Project Size9x5
ClientΥ. Θεόδωρος