Κάρτες Ηλεκτρολόγου

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το δημιουργικό γραφείο Magic Print κλιθήκαμε να σχεδιάσουμε τις επαγγελματικές κάρτες του ηλεκτρολόγου κου Υφαντή Θ.

Κάρτες Ηλεκτρολόγου

Αν θέλετε να σχεδιάσουμε τις δικές σας κάρτες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Project Type Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας
Project Size 9x5
Client Υ. Θεόδωρος
DateΙούλιος 7, 2016
Created byPanagiotis