Ιστοσελίδα Λογοθεραπείας

Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας, φιλική στις φορητές συσκευές, για την κυρία Βρυωνάκη Αθανασία, λογοθεραπεύτρια παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες της. Παρουσιάζονται οι υπηρεσίες λογοθεραπείας, αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, αξιολόγησης και θεραπευτικών μεθόδων από την εξειδικευμένη Λογοθεραπεύτρια κυρία Βρυωνάκη Αθανασία.

Ιστοσελίδα Λογοθεραπείας

Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας, φιλική στις φορητές συσκευές, για την κυρία Βρυωνάκη Αθανασία, λογοθεραπεύτρια παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες της. Παρουσιάζονται οι υπηρεσίες λογοθεραπείας, αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, αξιολόγησης και θεραπευτικών μεθόδων από την εξειδικευμένη Λογοθεραπεύτρια κυρία Βρυωνάκη Αθανασία.

Project Type Κατασκευή Ιστοσελίδας
Client Βρυωνάκη Αθανασία, Λογοθεραπεύτρια