Ιστοσελίδα Επιστημονικού Οργανισμού ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον Επιστημονικό Οργανισμό “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ”κλιθήκαμε να αναλάβουμε την κατασκευή της ιστοσελίδας του οργανισμού. Ο Επιστημονικός Οργανισμός “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ”, δραστηριοποιείται στο τομέα της ποιότητας ζωής και της υγείας των εφήβων και νέων. Πραγματοποιεί δράσεις σε ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κλινικό επίπεδο και έχει σημαντικό φιλανθρωπικό έργο.

Ιστοσελίδα Επιστημονικού Οργανισμού ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Αν θέλετε να αποκτήσετε τη δική σας ιστοσελίδα, επικοινωνήστε μαζί μου!

Project TypeΚατασκευή ιστοσελίδας
ClientΕπιστημονικός Οργανισμός "ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ"