Ιστοσελίδα Ελληνικής Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής κλιθήκαμε να αναλάβουμε την κατασκευή της ιστοσελίδας της. Η Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής, ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους Έλληνες Παιδιάτρους και άλλους επιστήμονες της χώρας (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, εκπαιδευτικούς) για την ιδιαιτερότητα της ιατρικής φροντίδας των εφήβων.

Ιστοσελίδα Ελληνικής Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής

Αν θέλετε να αποκτήσετε τη δική σας ιστοσελίδα, επικοινωνήστε μαζί μου!

Project Type Κατασκευή ιστοσελίδας
Client Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής