Ο Απόλυτος Οδηγός διαστάσεων εικόνων στα Social Media για το 2021

Ο Απόλυτος Οδηγός διαστάσεων εικόνων στα Social Media για το 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Θα καλύψουμε το θέμα σύμφωνα με το Hootsuite για τις παρακάτω social media πλατφόρμες:

Βελτιστοποίηση εικόνων για το Instagram

Profile photo

Για την εικόνα προφίλ σχεδιάστε σε διάσταση 320 x 320 pixels

Feed Photos

Landscape | Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 566 pixels

Portrait | Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 1350 pixels

Square | Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 1080 pixels

Thumbnails

Display διάσταση 161 x 161 pixels

Προτεινόμενη διάσταση πλάτους για ανέβασμα 1080 pixels

Stories

Σχεδιάστε τα stories σε διάσταση 1080 x 1080 pixels

Carousels

Landscape | Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 566 pixels

Portrait | Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 1350 pixels

Square | Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 1080 pixels

IGTV

Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 1920 pixels

Αναλογία απεικόνισης (aspect ratio) 9:16

Cover photo | Σχεδιάστε σε διάσταση 420 x 654 pixels

Square | Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 1080 pixels

Ads

Landscape | Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 566 pixels

Ελάχιστο πλάτος: 320 pixels

Μέγιστο πλάτος: 1080 pixels

Stories Ads

Landscape | Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 1920 pixels

Βελτιστοποίηση εικόνων για το Twitter

Profile Photo

Προτεινόμενη διάσταση: 400 x 400 pixels

Ελάχιστη διάσταση: 200 x 200 pixels

Header Photo

Προτεινόμενη διάσταση: 1500 x 500 pixels

In-Stream Photos

Προτεινόμενη διάσταση: 1024 x 512 pixels

Ελάχιστη διάσταση: 420 x 220 pixels

Card Image

Ελάχιστη διάσταση: 120 x 120 pixels

Fleets

Σχεδιάστε σε διάσταση: 1080 x 1920 pixels

Ads

Single & multi-images tweets | Σχεδιάστε σε διάσταση: 600 x 335 pixels.

Website card image | Σχεδιάστε σε διάσταση 800 x 418 pixels για 1.91:1 aspect ratio, και 800 x 800 pixels για 1:1 aspect ratio.

App card image | Σχεδιάστε σε διάσταση 800 x 800 pixels για 1:1 aspect ratio, και 800 x 418 pixels για 1.91:1 aspect ratio.

Carousels | Σχεδιάστε σε διάσταση 800 x 800 pixels για 1:1 aspect ratio, και 800 x 418 pixels για 1.91:1 aspect ratio.

Direct message card | Σχεδιάστε σε διάσταση 800 x 418 pixels για 1.91:1 aspect ratio.

Conversation card | Σχεδιάστε σε διάσταση 800 x 418 pixels για 1.91:1 aspect ratio

Βελτιστοποίηση εικόνων για το Facebook

Profile Photo

Προτεινόμενη διάσταση: 170 x 170 pixels

Ελάχιστη διάσταση: 200 x 200 pixels

Cover Photos

Προτεινόμενη διάσταση: 851 x 315 pixels

Display Desktop διάσταση: 820 x 312 pixels

Display Smartphone διάσταση: 640 x 360 pixels

Ελάχιστη διάσταση: 400 x 150 pixels

Posts & Timeline Photos

Προτεινόμενη διάσταση: 1200 x 630 pixels

Ελάχιστη διάσταση: 600 x 315 pixels

Panorama & 360 Photos

30.000 pixels σε κάθε διάσταση, και λιγότερο από 135.000 pixels συνολική διάσταση.

Stories

Προτεινόμενη διάσταση: 1080 x 1920 pixels

Ads

Feed Ads | Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 1080 pixels

Ελάχιστη διάσταση: 600 x 600 pixels. Aspect ratio: 1.91:1 και 1:1

Right Column Ads | Σχεδιάστε σε διάσταση τουλάχιστον 1080 x 1080 pixels

Ελάχιστη διάσταση: 254 x 133 pixels. Aspect ratio: 1:1

Instant Articles | Σχεδιάστε σε διάσταση τουλάχιστον 1080 x 1080 pixels. Aspect ratio: 1.91:1 και 1:1

Marketplace ads | Σχεδιάστε σε διάσταση τουλάχιστον 1080 x 1080 pixels. Aspect ratio: 1:1

Search | Σχεδιάστε σε διάσταση τουλάχιστον 1080 x 1080 pixels. Ελάχιστη διάσταση: 600 x 600 pixels. Aspect ratio: 1.91:1 και 1:1

Sponsored messages | Σχεδιάστε σε διάσταση τουλάχιστον 1080 x 1080 pixels. Aspect ratio: 1.91:1 και 1:1

Messenger Inbox ads | Σχεδιάστε σε διάσταση τουλάχιστον 1080 x 1080 pixels. Ελάχιστη διάσταση: 254 x 133 pixels. Aspect ratio: 1:1

Messenger Stories ads | Σχεδιάστε σε διάσταση τουλάχιστον 1080 x 1080 pixels. Ελάχιστο πλάτος: 500 pixels. Aspect ratio: 9:16

Βελτιστοποίηση εικόνων για το LinkedIn

Profile Photo

Προτεινόμενη διάσταση: 400 x 400 pixels

Profile Cover Photos

Προτεινόμενη διάσταση: 1128 X 191 pixels

Blog Post Link Images

Προτεινόμενη διάσταση: 1200 x 627 pixels

Sharing a link as an update

Προτεινόμενη διάσταση: 1200 x 627 pixels

Stories

Aspect ratio: 9:16

Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 1920 pixels

Ads

Διάσταση εταιρικού λογοτύπου για διαφημίσεις: 100 x 100 pixels

Spotlight ads logo | Σχεδιάστε σε διάσταση 100 x 100 pixels

Spotlight ads εικόνα φόντου | Σχεδιάστε σε διάσταση 300 x 250 pixels

Sponsored content images | Σχεδιάστε σε διάσταση 1200 x 627 pixels. Aspect ratio: 1.91:1

Sponsored content carousel images | Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x1080 pixels. Aspect ratio: 1.91:1

Company Pages

Company logo | Σχεδιάστε σε διάσταση 300 x 300 pixels

Page cover | Σχεδιάστε σε διάσταση 1128 x 191 pixels

Life tab main image size | Σχεδιάστε σε διάσταση 1128 x 376 pixels

Life tab custom modules | Σχεδιάστε σε διάσταση 502 x 282 pixels

Life tab company photos | Σχεδιάστε σε διάσταση 900 x 600 pixels

Square logo | Σχεδιάστε σε διάσταση τουλάχιστον 60 x 60 pixels

Βελτιστοποίηση εικόνων για το Pinterest

Profile Photo

Προτεινόμενη διάσταση: 165 x 165 pixels

Profile Cover Photo

Ελάχιστη διάσταση: 800 x 450 pixels

Pins

Square pins | Σχεδιάστε σε διάσταση 1000 x 1000 pixels

Προτεινόμενη διάσταση: 1000 x 1500 pixels

Story pins

Προτεινόμενη διάσταση: 1080 x 1920 pixels

Fleets

Σχεδιάστε σε διάσταση 1080 x 1920 pixels

Connections pins

Προτεινόμενο aspect ratio: 1:1 ή 2:3

Προτεινόμενη διάσταση: 1000 x 1000 pixels ή 1000 x 1500 pixels

Ads & Carousels

App install ads| Προτεινόμενο aspect ratio: 2:3

Προτεινόμενη διάσταση: 1000 x 1500 pixels

Carousel Pins & ads | Προτεινόμενο aspect ratio: 1:1 ή 2:3

Προτεινόμενη διάσταση: 1000 x 1500 pixels ή 1000 x 1000 pixels

Shopping ads | Προτεινόμενο aspect ratio: 2:3

Προτεινόμενη διάσταση: 1000 x 1500 pixels

Βελτιστοποίηση εικόνων για το Tumblr

Profile Photo

Προτεινόμενη διάσταση: 128 x 128 pixels

Audio Post

Σχεδιάστε σε διάσταση 169 x 169 pixels

Banner

Προτεινόμενη διάσταση: 3000 x 1055 pixels

Ελάχιστη διάσταση: 640 x 360 pixels

Dashboard View Image

Ελάχιστη διάσταση: 500 x 750 pixels

Μέγιστη διάσταση: 1280 x 1920 pixels

Photo Set

Μια εικόνα | Πλάτος: 500 pixels η κάθε εικόνα

Δυο εικόνες | Πλάτος: 245 pixels η κάθε εικόνα

Τρεις εικόνες | Πλάτος: 160 pixels η κάθε εικόνα

Sharing link or text post

Εικόνα thumbnail σε link | Σχεδιάστε σε διάσταση 130 x 130 pixels

Εικόνα σε post κειμένου | Πλάτος: 125 pixels

Ads

Προτεινόμενη διάσταση: 1280 x 1920 pixels

Βελτιστοποίηση εικόνων για το Snapchat

Ads

Ελάχιστη διάσταση: 1080 x 1920 pixels

Geofilter

Ελάχιστη διάσταση: 120 x 120 pixels

Βελτιστοποίηση εικόνων για το YouTube

Profile Photo

Προτεινόμενη διάσταση: 800 x 800 pixels

Banners

Ελάχιστη διάσταση: 2048 x 1152 pixels

Βίντεο

Ελάχιστη διάσταση: 1280 x 720 pixels

Thumbnail

Σχεδιάστε σε διάσταση 1280 x720 pixels

Βελτιστοποίηση εικόνων για το TikTok

Profile Photo

Σχεδιάστε σε διάσταση 20 x 20 pixels

Βίντεο

Ελάχιστη διάσταση: 1080 x 1920 pixels

Τώρα γνωρίζετε τις ακριβής διαστάσεις στις οποίες θα φτιάξετε τις δημιουργικές εικόνες για τις διαφημιστικές σας καμπάνιες στα social media ή μπορείτε ακόμη να συνεργαστείτε με έναν έμπειρο γραφίστα.

Πηγή: Hootsuite

Facebook
Twitter
LinkedIn

More
articles